Om Sjamanistisk Forbund Oslo og Viken

Sjamanistisk Forbund er ett trossamfunn for alle som finner det hellige i naturen. Vi arbeider for å skape en levende sjamanistisk kultur og betrakter oss som bærere av en ikke materiell åndelig og religiøs kultur. Sjamanistisk Forbund arbeider for å verne om din rett til å utøve ditt livssyn

Se andre lag og foreninger som driver med det samme