Om Lillestrøm Idrettsråd

Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i Lillestrøm kommune. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen Idrettsrådet er et felles organ for all idrett i kommunen som er organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) gjennom idrettskretsen. Idrettslag i Lillestrøm kommune med medlemskap i NIF blir automatisk medlem av idrettsrådet. Idrettsrådet skal: a) styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet, b) foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene, c) dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram, og d) være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke

Se andre lag og foreninger som driver med det samme