Om Lillestrøm Musikkråd

Paraplyorganisasjon for alle lag og foreninger i Lillestrøm som organiserer og driver tiltak for musikkinteresse i kommunen.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme