Om Skedsmo Røde Kors

Skedsmo Røde Kors holder til i eget hus midt i Lillestrøm, bak Concordia-bygget. Foreningen dekker de fleste aktiviteter en røde kors-forening har å tilby. På stikkordsform kan nevnes: besøksvenner med og uten hund, vitnestøtte, flyktningguide, hjelpekorps, frivillig ambulansetjeneste, ungdomsaktiviteter, lete- og redningsaksjoner.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme