Om Skedsmo Voices

Skedsmo Voices er paraplynavnet på et stort musikk-miljø for barn og unge. Korenes mål er kreativ og kunstnerisk utvikling i et positivt miljø. Gjennom øvelser, turer og opptredener skal alle få utvikle sitt talent til fellesskapets beste, og de skal lære om lokalt kirke- og kulturliv. Skedsmo Voices-korene fungerer også som bindeleddet mellom Skedsmo barnegospel og Skedsmo kammerkor. Skedsmo Voices opplever positiv støtte fra Lillestrøm kommune, som gjerne benytter koret til oppdrag og representasjon. Ellers har koret jevnlig samarbeid med ulike artister, Lillestrøm jazzklubb og lokale orkestre, og har ofte sangoppdrag for bedrifter og organisasjoner. Korene synger et variert repertoar, – fra musikaler, gospel og pop til viser, folketoner og klassisk. Opptak av medlemmer skjer primært to ganger i året; august og januar. Mange av sangene følges av dans og koreografi, og vi har forestillinger med drama. Vi synger på Kjeller skole hver tirsdag fra 18.30-20.30.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme