Om Skedsmokorset Rotaryklubb

Vi har prosjekter til støtte for lokalmiljøet og åpne arrangementer om aktuelle tema og kultur. Ungdomsprogrammer og utveksling av yrkesgrupper Hjelp til skoler, institusjoner og befolkningen i fattige land. Skaper nettverk, samhold og vennskap lokalt og over landegrensene. Spennende ukentlige møter og besøk ved institusjoner og bedrifter. Vi rekrutterer fra alle yrkesgrupper uavhengig av religion, kjønn og etnisk bakgrunn, primært fra området Skedsmokorset og Kjeller. Klubben har pr. i dag 31 medlemmer. Vi avholder normalt våre klubbmøter ved Sten som ligger vis a vis Skedsmo kirke. Ledsagere er velkommen på alle våre møter.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL