Om Skjetten Leikarring

Skjetten leikarring driver med folkedans, bygdedans, sangdans og gammeldans. Norsk folkedans utgjør hovedtyngden i danserepertoaret, men også svenske, finske og danske danser står på programmet. Ringen har flere framsyninger blant annet på 17. mai og på kommunens sykehjem.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme