Om Sørum Flerkulturelle Forening

Sørum Flerkulturelle Forening er en upolitisk organisasjon for innvandrere i tidligere Sørum kommune. Vi ønsker å engasjere alle til å hjelpe hverandre med å finne seg til rette i lokalsamfunnet under prinsippet ”hjelp til selvhjelp”. De som har bodd her en stund skal hjelpe de nyankomne. Det kan dreie seg om hjelp til forstå og forklare brev og dokumenter, bidra til forståelse for den norske kultur og å finne løsninger på utfordringer innvandrere møter i hverdagen.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme