Om Sørum Fritidsgårds Venner

Sørum Fritidsgårds Venner passer på at barn og voksne fortsatt skal få beholde det flotte stedet som Sørum Fritidsgård er. Vi ønsker å være en støtte for gårdens brukere, og å bidra økonomisk og praktisk til gården. Vi drifter kafeen i ridehuset på gården. Alle inntektene Sørum Fritidsgårds Venner får fra medlemskap og kafeen går direkte tilbake til brukerne av stedet.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme