Om Sørum Leikarring

Ta vare på tradisjoner i norsk folkeviseleik, folkedans og andre dansetradisjoner innen norsk kulturliv. Dette skal om mulig gjøres levende og tilgjengelig for andre ved at Leikarringen deltar i kulturarrangement, besøker institusjoner og arrangement der folkedans naturlig hører hjemme.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme