Om Sørum Revmatikerforening

Vårt overordnede mål er å være en forening der mennesker med revmatiske sykdommer og/eller revmatiske symptomer uten spesifikk diagnose kan finne hjelp og støtte blant likesinnede. Foreningens tilbyr varmtvannstreningene med egne utdannede instruktører. Foreningen er også stolt av å kunne tilby yoga med fast og godt skolert instruktør. Yoga er godt tilpasset vår brukergruppe og kan utføres av alle, selv de med store fysiske utfordringer. I tillegg til dette har vi også en egen turkomité som arrangerer turer til inn- og utland for våre medlemmer. De ulike aktivitetene driftes gjennom frivillig arbeid utført av medlemmer som er organisert i ulike komitéer.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL