Om Sørumsand Festivitetslokale Sa

Sørumsand Festivitet er et forsamlingslokale som eies og drives av et andelslag på ca. 100 personer på Sørumsand. Hvem som helst kan bli andelseier ved å kjøpe en andel på 500 kr. Festiviteten er et forsamlingslokale til bruk for ulike aktiviteter. Store sal er mye brukt til ulike kulturaktiviteter, konserter, utstillinger, brylluper, store møter mv. Lille sal og peisestua brukes mye til private arrangementer som konfirmasjoner, barnedåper, jubileer, kurs, møter og andre arrangementer. Festiviteten skal være åpen for alle lovlige formål. Festiviteten er bygget i 1935 og har status som verneverdig bygning.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme