Om Sørumsand Innebandy

Sørumsand Innebandy spiller sammen én gang i uka. Det er en sosial arena og en mulighet til å få trent litt ved siden av hektisk hverdag. Treningen er åpen for alle voksne.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme