Om Sørumsand Sanitetsforening

Vi er en frivillig organisasjon som har medlemsmøter 1 gang pr. mnd. Vi selger fastelavnsris, gir støtte til forskjellige ting som skjer i nærmiljø og til ting sentralt i saniteten.