Om Sørumsand Sanitetsforening

Sørumsand Sanitetsforening ble stiftet 4. desember 1912 og feiret i 2022 110 års jubileum. Vi fremmer kvinnehelse og livsvilkår, og skal bidra til et trygt og inkluderende samfunn ved å aktivisere medlemmene til frivillig innsats innen helse- og sosialområdet med spesielt fokus på kvinner. Sanitetsforeningen er i likhet med Norske Kvinners Sanitetsforening en partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral organisasjon. Det avholdes møte med ulike temaer i Servicesenteret i Asavegen på Sørumsand den 1. tirsdagen i hver måned. Annenhver torsdag arrangeres Kløvertur i nærområdet hvor det alltid legges inn en hyggelig spisepause. Kløvertur og møter er åpent for alle. På foreningens facebook-side finner du informasjon møter og Kløverturer. Sanitetens inntektskilder kommer fra salg av fastelavnsris og maiblomster, og utlodning i forbindelse med jul og møter. Norsk Kvinner Sanitetsforenings motto: I de små ting frihet I de store ting enighet I alle ting kjærlighet Nye medlemmer ønskes velkommen.