Om Sørvalds Aktivitetsvenner

Vi er frivillige som organiserer aktiviteter for beboerne ved Sørvald. Aktivitetene er alt fra konserter, hyggekvelder, St.hans feiring, høstfest, julebord, kafe, julemarked m.m.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme