Om St. Magnus Barnekor (Lillestrøm katolske barnekor)

St. Magnus Barnekor har etter 2 års drift utviklet seg til en stabil gruppe med flerkulturelle barn i alderen 4 – 13 år, og har som mål å integrere barn fra ulike kulturer i både kirken og samfunnet. Mange av barna snakker svært lite norsk til daglig, og ved å knyttes til en gruppe i menigheten vektlegger vi å gi barna en kjennskap til norsk musikk og kultur.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme