Om Stasen

Stasen er et sosialt, lokalt korps på Frogner i Lillestrøm kommune. Vi ble stiftet 1998 og har 20 medlemmer. Vi rekrutterer ungdommer fra skolekorpset som ønsker flere utfordringer og som vil fortsette å spille. Spilleglede står i sentrum. Vi spiller på ulike arrangementer i nærmiljøet, institusjoner og selskaper, holder konserter og arrangerer tyrolerfest.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme