Om Stiftelsen Fetsund Lenser fløtingsmuseum og naturinformasjonssenter

Stiftelsen Fetsund Lenser fløtingsmuseum og naturinformasjonssenter eier det teknisk-industrielle kulturminnet Fetsund lenser, som ble fredet i 1989. Fetsund Lensemuseum åpnet i 1990. I 1994 ble det vedtatt at det skulle etableres et naturinformasjonssenter som skulle være en del av den allerede etablerte stiftelsen. Naturinformasjonssenteret åpnet i 1997. Som eier av et kulturminne har stiftelsen bl.a. et ansvar for å påse at bygninger på land og anlegg i vann blir godt tatt vare på, mens det er MiA - Museene i Akershus som står for den daglige driften. Styreleder er Thor Chr. Grosås, oppnevnt av Lillestrøm kommune, mens Turid Pettersen fra Fetsund Lenseminneforening er nestleder og daglig leder.