Om Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo

Kirkens Bymisjon i Lillestrøm er en ideell organisasjon som jobber med lokalbefolkningen på Romerike. Vi driver ulike tiltak innen arbeid og kafe, primært rettet mot mennesker som sliter med utfordringer knyttet til rus og psykisk uhelse.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL