Om Støttegruppa for Skauen

Støttegruppas formål er å ta vare på og holde vedlike bygninger og uteområder på husmannsplassen Skauen på Hvaltjern