Om Strømmen Helse og Velferdssentral

Strømmen Helse og velferdssentral er et lavterskel tilbud for eldre i alle aldre, som tilbyr bl. a. arbeidsstue, sangkafé, Stikk innom, med trim, lunsj, kulturelt innslag, turer, 17 mai arrangement, og julemesse med mer. Stedet drives på frivillighet. Alt som produseres på arbeidsstua blir solgt året igjennom, og på julemesse. Inntektene av dette går uavkortet til humanitære organisasjoner i nærmiljøet. Et godt sted møtes, både for å bidra, og for å treffe andre.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme