Om Strømmen Korforening

Strømmen Korforening er et 90 år gammelt kor. Vi øver på Strømmen Menighetshus en gang pr uke. Vi pleier å ha en vårkonsert i Strømmen Kirke hvor vi inviterer elever fra Lillestrøm Kulturskole, og lokale kor. Annet hvert år synger og deltar vi ved 1.mai frokosten i Folkets Hus på Strømmen.Gamle Raadhus, . Så har vi en veldig gammel tradisjon med Juleotte i Strømmen Kirke 1.juledag kl 08.00. En type julegudstjeneste. Vi har ingen direkte tilknytning til kirken, men vi deltar gjerne når vi blir spurt om det , og ellers andre aktiviteter i nærmiljøet. Vi deltar på Nordiske sangstevner og Landsangerstevner.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme