Om Strømmen Sokn Diakoniutvalget

Strømmen menighet er en del av den Den norske kirke. Vi har en kirke og et menighetshus på Strømmen , og et menighetssenter på Skjetten. På Valstad deler vi lokale med mange ulike frivillige organisasjoner. Kirken har et menighetsråd som er ansvarlige for det som skjer i kirken, alle medlemmene er frivillige, og velges hvert 4. år sammen med kommunestyrevalget. Menigheten har flere utvalg, et av utvalgene er diakoniutvalget. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Strømmen og Skjetten menighet ønsker å representere en åpen og inkluderende folkekirke hvor alle er en del av fellesskapet uavhengig av nasjonalitet, sivilstatus, seksuell legning og bekjennelsestilhørighet.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme