Om Studio 72 - Preforming & Visual Arts Studio Oslo og Akershus

Studio 72 er et sted for barn og ungdom som vil sette opp ulike musikaler sammen. Gjennom øvelser, workshops/seminarer, turer, forestillinger både alene og i samarbeid med andre, skal barna og ungdommene få utvikle seg selvstendig og sammen med andre. Det vil bli lagt vekt på formidling og skaperglede i et trygt og inkluderende miljø. Studio 72 formål skal være å skape et inkluderende, kreativt, lærerikt miljø (faglig og sosialt) med ulike uttrykksformer og gruppa skal være åpent for barn og unge fra hele Akershus og Oslo, og det kan også bli deles opp i mindre grupper ut ifra hvor mange vi er.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme