Om Tuterud vel

Tuterud velforening er en upolitisk forening som har til formål å samle beboerne på Tuterudfeltet i en forening, for i fellesskap gjennomføre felles forpliktelser som angår boligeierne, samt andre oppgaver av trivselsmessig eller vedlikeholdsmessig art.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme