Om Ung i Sørum

Ung i Sørum (UiS) er en frivillig samarbeidsgruppe med følgende medlemmer: Vølneberg vel, Lørenfallet og omegn vel, Sørum Bondelag, Blaker og Sørum historielag, Sørum skolemusikkorps, Sørum idrettslag, foresatte samt frivillige fra Sørum skole. UiS er en frittstående interesseorganisasjon, uavhengig av offentlige institusjoner, og er et politisk og religiøst uavhengig organ. UiS skal legge til rette for trygge og meningsfulle aktiviteter og møteplasser som fremmer tilhørighet til lokalmiljøet rundt Sørum skolekrets gjennom lek, samarbeid, vennskap og gode fritidsaktiviteter. Formålet med aktivitetene er å skape gode møteplasser for elevene der de kan møte medelever med samsvarende interesser, lære koreografier eller et håndverk de kan ha glede av i lang tid, og delta på ulike fremføringsarenaer.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme