Om Ung i Sørum

Ung i Sørum (UiS) er en frivillig samarbeidsgruppe der styret består av frivillige fra lokalsamfunnet. UiS skal legge til rette for trygge og meningsfulle aktiviteter og møteplasser som fremmer tilhørighet til lokalmiljøet gjennom lek, samarbeid, vennskap og gode fritidsaktiviteter. Formålet med aktivitetene er å skape trygge og gode møteplasser, og sikre et godt tilbud der barn og unge bor. Tilbudet blir årlig tilrettelagt etter spørreundersøkelse hos de unge og deres foresatte. For tiden tilbyr vi undervisning med profesjonelle instruktører i parkour, sløyd, redesign og luftakrobatikk. Vi har også kortere kurs med lokale instruktører som kan lære bort et håndverk. Det er i vårt lokalsamfunn ingen andre kommunalt organiserte fritidsaktiviteter, og frivillig innsats fra lokalmiljøet er derfor avgjørende for at barn og unge skal få aktivitetstilbud.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme