Om Urukundo-Rwandisk Organisasjon

Urukundo Rwandisk organisasjon har som mål å samle alle rwandiske folk i Norge og sørge for en vellykket integrering i det norske samfunnet, forfremmelse av rwandisk kultur, gjøre en refleksjon om 1994 folkemord mot tutsiene i Rwanda, bekjempe folkemord ideologi, fremme toleranse og solidaritet med ofre av folkemord, og promoterer rettferdighet, fred og forsoning. Urukundo Rwandisk organisasjon har adresse i Lillestrøm kommune, og har sine medlemmer bosatt i andre deler av Norge. Ativiteter skjer noen ganger i andre kommuner.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme