Om Vardeåsen Tut & Blæs

Vardeåsen Tut og Blæs er et korps bestående av stort sett "gamle" skolekorpsmusikanter. For noen kan det være 20 - 30 år siden sist de rørte et instrument. Da er gleden ekstra stor når man igjen kan glede seg over de lyder instrumentet lager sammen med andre musikanter. Vi er et korps med et sted mellom 20 og 25 faste medlemmer som er fra 30 år til langt over 60. Vi øver annenhver mandag fra kl. 19.30 - 22.00. Det er to store musikalske oppdrag for vårt korps, det er 17.mai og Vardekvelden tidlig i november.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme