Om Velforeningen Løkenåsen Felleseiendom

Fremme godt bomiljø og gode oppvekstsvilkår, samt godt naboskap.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme