Om Velforeningen Ramstadskogen

Velforening med beliggenhet på Ramstad i Fetsund. Velforeningen arbeider for å ivareta og vedlikeholde fellesområder, og skape et trygt og trivelig bomiljø. Styret består av 5 medlemmer som blir valgt på årsmøte. Fra høsten 2021 er det også 1 ungdomsrepresentant i styret. Velforeningen har en låneavtale med kommunen om Dulpemyra idrettsplass. Dette er et mye brukt område av velforeningens medlemmer, sommer som vinter - unge som eldre.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme