Om Venneforeningen M/B Mørkfos

Venneforeningen MB Mørkfos ble stiftet 19. september 1994. Foreningen skal gjennom idealistisk og frivillig arbeid bidra til å bevare slepebåten MB Mørkfos. Båten eies av Stiftelsen Fetsund lenser, og den museumsfaglige driften utføres av Museene i Akershus avd. Fetsund lenser. Båten ligger til kai på Fetsund lenser, i et unikt natur- og kulturhistorisk miljø. I tillegg til bevaringsarbeidene bidrar venneforeningen med formidling av båtens historie ved aktivitetsdager og arrangementer på Fetsund lenser, ved å ha åpen båt og omvisninger om bord. Foreningen har i dag ca. 53 medlemmer, hvorav flere bidrar med frivillig innsats på og i tilknytning til båten. På onsdagskvelder fra kl. 1800 og utover, gjennom størsteparten av året, er det sosialt treff med dugnadsaktiviteter om bord på båten. Dette er en god arena for å innvie både veletablerte og nye medlemmer i venneforeningens arbeid.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL