Om Vølneberg Vel

Vølneberg Vel er en forening for beboere i deler av tidligere Sørum kommune. Velet omfatter områdene Torbjørnsrud, Bøler, Vølneberg, Egner og Lørenfallet. Vølneberg skole er sentrum for vår aktivitet og vi vedlikeholder og drifter skolebygget fra 1920. Vi samarbeider med Blaker og Sørum historielag som drifter Gamle Vølneberg skole. Vi har vårt viktigste arrangement på Sankthansaften med opptil 300 deltakere. Vi har julemarked, juletrefest og Olsok-markering. Den kulturelle skolesekken bruker skolen til å demonstrere jordbruk før i tiden for 4. klassinger. Det er nylig oppgradert lekepark på skolen. Vi driver utleie av lokaler til konfirmasjon, familiefester og mye annet. Vi er en møteplass og kulturelt tyngdepunkt i vår del av Lillestrøm kommune.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme