Om Vølneberg Vevring

Vi er en frivillig organisasjon som jobber med å videreføre en kulturarv. Vi er en gruppe som jobber og formidler vevtradisjoner, som er et rødlistet håndtverk . 2 personer i gruppa går også på videreutdanning innen vev på Raulandsakademiet og fører denne kunnskapen tilbake til vevgruppa. Vi bidrar også i Den Kulturelle Skolesekken i Lillestrøm med et prosjekt for 5. klassinger.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL