Sammen skaper vi trivsel og utvikling! Velkommen til kulturbygget i Fetsund til for en uforpliktende samtale, informasjon eller for å registrere seg som frivillig.

Fet Frivilligsentral er en møteplass for, og et bindeledd mellom, enkeltmennesker i alle aldre som har ønske om å engasjere seg, samt frivillige og offentlige organisasjoner.

Frivilligsentralen kan bidra til:

  • Økt aktivitet og samarbeid i nærmiljø og lokalsamfunn.
  • Økt medvirkning og stimulering til læring hos enkeltpersoner og grupper.
  • Skape trygghet og tilhørighet igjennom en inkluderende og støttende holdning og pålitelig assistanse når hjelp er nødvendig.
  • Bistand til å søke tilskudd fra eksterne tilbydere.

Målsettingen søkes gjennomført ved konkrete aktiviteter, organisering av frivillig hjelp til enkeltpersoner og grupper, samt i møte med enkeltpersoner.

Les mer om virksomheten og følg aktivitetene våre på Facebook.