Frivilligsentralen er en lokal møteplass for enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige.

Vi samarbeider med frivillige aktører om trivselsskapende aktivitet, møteplasser og «en til en»-bistand. Eksempler på dette er kurs, turer, sosiale treffpunkt og kulturopplevelser.

Les mer om virksomheten vår på Facebook.