Om Skedsmokorset Frivilligsentral

Skedsmokorset Frivilligsentral holder til i Bestyrerboligen på Huseby Gård på Skedsmokorset og er et gratis service og kompetansesenter for alle lag og foreninger som er tilknyttet Skedsmokorset Kulturforum og som deltar innen frivillig arbeid.

Dette med tanke på å opprette gode møteplasser og et nettverksbyggende miljø for innbyggerne i vårt nærområde.

Skedsmokorset Frivilligsentral skal være et kraftsenter og kontaktpunkt som samarbeider med enkeltpersoner, lag/foreninger og det offentlige.

Alle tilknyttede lag og foreninger kan få hjelp til å få utført praktisk arbeid som for eksempel kopiering, skrive søknader, lage brosjyrer, tilknytning til internett, utvikle hjemmesider m.m.

Om Skedsmokorset Kulturforum

Skedsmokorset Kulturforum er et ideelt samarbeids- og serviceforum for organisasjonslivet på Skedsmokorset og dets naturlige omegn.

Forumet skal bidra til å styrke og koordinere aktiviteter i området. Ethvert arbeid og engasjement skjer på tvers av generasjoner, livssyn og yrkesinteresser. Forumet skal være partipolitisk nøytralt.

Skedsmokorset Frivilligsentral – Huseby Gård, er en avdeling i Skedsmokorset Kulturforum under felles styre og regnskap. Begge virksomheter er lokalisert i Bestyrerboligen på Huseby Gård, Skedsmokorset.