Program for dagen

Som ny kommune og etter to år med pandemi, kan vi endelig se frem til en 17. mai med et fysisk og tradisjonelt program. Det betyr at det som planlegges rundt om i kommunen, i stor grad er en videreføring av det som  har vært vanlig tidligere rundt om på de forskjellige stedene.

Lillestrøm by, Kjeller og Leirsund

Asak skole

 • 08.00: Flaggheising på Asak skole v/ leder for 17. mai komiteen.
  Skedsmo skolekorps spiller
 • 09.00: Toget går fra Asak skole opp Veslefjellet og ned Branderudveien.
  Skedsmo skolekorps spiller. Toget stopper ved amfiet på Asak skole
  Bevertning starter.
 • 09.45: Det ønskes velkommen v/ leder av 17. mai komiteen. Allsang og Skedsmo skolekorps spiller. Korpset takkes av.
  Underholdning ved 1.-4. trinn (to sanger)
  Tale for dagen ved 7. trinn. Kåring av årets 17. mai-rop og premiering av beste klasse.
  Sang fra mellomtrinnet
 • 10.30: Åpning av leker, hesteskokast og loddsalg
  Bevertning fortsetter
 • 11.30: «Over Enga» synger.
  Kåring av «Årets Ildsjel».
 • 12.00: Bevertning, leker og loddsalg fortsetter
 • 13.15: Utdeling av premier fra loddsalg. Premiering av vinnerne i hesteskokasting.
 • 14.00: Det offisielle programmet avsluttes.

Kjeller skole

 • 09.40 Oppmøte i Vestbygata ved Volla barnehage
 • 10.00 Avmarsj for barnetoget – ankomst Stortorget ca. 11.00
 • 11.00 Fellesarrangement Stortorget
  (Foreldrene har ansvaret for at barna blir hentet etter arrangementet på Stortorget)
 • 12.00 – 14.30 Arrangementet på Kjeller skole.
  • Tale ved Rektor
  • Underholdning 1. trinn
  • Tale ved elevrådsrepresentant
  • Leker og loddsalg
  • Salg av pølser, kake, is, brus, kaffe og popkorn (Vi har Vipps)

Vi har et begrenset antall stoler så ta gjerne med egne stoler så er dere sikre på å få sitteplass.

Kjellervolla skole

 • 09.00: 17. mai frokost i samlingssalen for 10. klassingene.
  Det serveres ferdig påsmurte rundstykker (vil være glutenfritt alternativ), frukt og brus.
  Møt punktlig, da det kun er satt av 45 minutter til frokosten.
 • 09.45: Oppstilling med lærer Stian Ausland og «bandtrallen» i skolegården og avmarsj til Volla barnehage.
 • 10.00: Avmarsj fra Volla barnehage.
  Kjellervolla stiller opp bakerst etter Kjeller skole. Det er ikke anledning for søsken og foreldre å gå inn i toget.
 • Ca. 11.20: Toget og arrangementet på Stortorvet er ferdig.

Vigernes skole

 • 09.30: Elevene ved Vigernes skole samles på skolen.
  • Oppstilling klassevis.
  • Tale ved rektor og elevrådsleder
  • Underholdning fra 5. trinn
 • 10.00: Toget går fra skolen
 • 11.00: Toget stopper ved Stortorget, taler og sang
 • 12.00: Arrangement på Vigernes skole.
  • Leker for barna
  • ·Salg av lodd, pølser kaffe, kaker, is og brus.
 • 14.00: Arrangementet avsluttes.

Volla skole

 • 09.30: Elevene ved Volla skole samles på skolen.
  Oppstilling klassevis foran scenen.
  Korpset spiller.
 • 10.05: Toget går fra skolen.
 • 11.00: Toget stopper på Stortorvet, taler og sang.
 • 11.20: Volla går samlet tilbake til skolen.
 • 11.30: Felles arrangement på skolen.
  Lek og utlodning. Salg av kaffe, kaker, is og brus.
 • 12.30: Underholdning fra scenen
 • 14.00: Arrangementet på skolen avsluttes.

OKS grunnskole

Barnetoget i Lillestrøm

 • 09.50: Oppmøte nedenfor krysset - Storgata/Voldgata (Storgt.1)
 • 10.20: Avmarsj  fra Storgata.
 • 11.00: Toget ankommer Stortorget
 • 11.00 - 11.15: Fellesarrangement

Husk flagg og 17. mai-horn/-fløyter!

17.mai-fest på OKS Grunnskole

 • 11.30: Kafe
  Det blir salg av pølser og brus på skolen før samlingen i storsalen!
  Alle elever ved OKS Grunnskole får en gratis brus.
 • 12.30 - 13.00: 17.mai-festprogram i Storsalen
  Forestilling ved OKS Grunnskole
 • 13.15 - 14.30: 17.mai-festen fortsetter
  Lekeaktiviteter for alle barn.
  Det blir salg av brus, pølser, is, kaffe, te og kaker.
  Stort loddsalg med masse gevinster!
 • 14.30: Loddtrekning - i Storsalen
  I år som tidligere blir det supre premier for både store og små.

Overskuddet går tilbake til barna ved skolen.
NB: Vi foretrekker bruk av bankkort eller Vipps denne dagen.

Program for Stortorget

Oppstart 11.00

 1. Velkommen – konferansier Ole Martin Øyen
 2. Tale – ordfører Jørgen Vik
 3. Fellessang «Norge i rødt, hvitt og blått» 1 vers, Lillestrøm skolekorps og Lillestrøm byorkester, forsanger Aurora Aase, Lillestrøm kulturskole
 4. Tale- elevrådsrepresentanter Volla skole , Lillestrøm skolekorps og Lillestrøm byorkester
 5. Sang - «Innerst i sjelen» Aurora Aase, Lillestrøm kulturskole
 6. Fellessang «Ja, vi elsker» 3 vers, Lillestrøm skolekorps og Lillestrøm byorkester, forsanger Aurora Aase, Lillestrøm kulturskole
 7. «Takk for oppmøte» – konferansier Ole Martin Øyen

Avslutning ca. 11.20

Strømmen og Skjetten

Fellesprogram for Strømmen

 • 08.00 Flaggheising ved speiderne.
 • 08.45 Bekransning av bautaen ved Strømmen kirke. Sentrumkirken Brass spiller.
 • 09.10 17.mai gudstjeneste i Strømmen kirke.
  Anne Dalen, Eli Stange Synnes og Sentrumkirken Brass
 • 9.15 Frammøte på Sagdalen skole for elever fra Frydenlund, Sagdalen, Bråtejordet og barnehagene. Oppstilling i henhold til oversikt.
  • Tale for dagen v/elevrådsleder på Sagdalen skole Helene Grønbeck Stalleland
  • Allsang og korpsspill: «Norge i rødt, hvitt og blått»
  • Underholdning ved 5. trinn
  • Allsang og korpsspill: «Ja, vi elsker», tre vers
 • 10.00 Avmarsj fra Sagdalen skole.
  Toget går Skolegata – Frydenlundsgata – Gamle Strømsvei om Stalsberg Bo- og Behandlingssenter (fellessang med korpsspill, «Norge i rødt, hvitt og blått») – Gamle Strømsvei – Kirkealleen – Strømsveien – Sagbruksveien – Støperiveien – Strømsveien tilbake til Sagdalen skole.
 • 11.00 Foreldrene på 6. trinn selger kaffe og kaker, og arrangerer leker for barna.
  Eget opplegg på Frydenlund skole for skolens elever med familie.
 • 14.00 - 18.00: Arrangement på bankplassen ved Strømmen sparebank for små og store.
  • 14.30 Tryllekunstner
  • 15.30 Storband
  • 16.30 Trubadur

Skjetten skole og Gjellerås skole

Skjetten skole:

 • 11.45: elevene møter i skolegården på Skjetten skole
 • 12.00: Fellessamling i skolegården på Skjetten skole
 • 12.15: Avmarsj for fellestoget
 • 11.45: Elevene møtene i skolegården på Skjetten skole
 • 12.00: Fellessamling i skolegården på Skjetten skole
 • 12.15: Avmarsj for fellestoget
 • 13.30: Toget ankommer Skjetten skole.
  • Leder for FAU Skjetten ønsker velkommen.
  • Tale for dagen v/elever fra Skjetten og rektor.
  • Underholdning fra elever på 4.trinn.
  • Leker og loddsalg.
  • Salg av pølser, is, brus, kaker og kaffe mm.
 • 16.00: Avslutning med ønske om en fortsatt fin 17.mai.

Gjellerås skole:

 • 11.45: elevene møter i skolegården på Skjetten skole
 • 12.00: Fellessamling i skolegården på Skjetten skole
 • 12.15: Avmarsj for fellestoget
 • 13.15: Toget ankommer Gjellerås skole.
  • FAU-leder Gjellerås skole ønsker velkommen.
  • Tale for dagen fra elevrådsleder og rektor.
  • Underholdning av elever ved Gjellerås
  • Salg av kaffe, pølser, brus, kaker, is mm.
  • Leker for barna og loddsalg.
 • 16.00: Avslutning med ønske om en fortsatt fin 17.mai.

Skedsmokorset

Fellesprogram for Skedsmokorset

 • 10.40: Frammøte og oppstilling av 17. mai-toget på Skedsmo Stadion.
 • 11.00: Velkommen ved 17. mai-komiteen.
  Felles sang. To vers av «Ja, vi elsker» og «Norge i rødt, hvitt og blått».
  Dirigent for korpsene på stadion vil være Hilde Møller.
 • 11.15: Avmarsj for fellestoget.

Togrute:

Skedsmo stadion – Steinbråteveien – Presthagaveien – Huseby Gård – Skedsmotun - Trondheimsveien Toget deles etter Skedsmotun.

Brånås Skole fortsetter rett fram ved Håkensen Maskin, de tre andre går Trondheimsveien til rundkjøringa ved Circle K der de så går hver sin retning.

17. maitoget er et barnetog. Vi ber derfor om at foreldrene ikke går i toget, men deltar ved å vinke og rope HURRA til barnetoget fra sidelinja.

Etter at toget har delt seg, kan de som ønsker gå etter barnetoget til sin skole.

Sten-Tærud skole

 • 08.00 Flaggheising
 • 10.40 Frammøte og oppstilling på Skedsmo stadion
 • 12.00 Toget ankommer skolen
 • 12.15 Velkommen ved FAU-leder
  Skedsmo skolekorps spiller
  Tale for dagen
  Underholdning ved elever
  Leker og loddsalg
  Salg av pølser, is, brus, kake, kaffe m.m
 • 13.30 Loddtrekning
 • 14.00 Arrangementet avsluttes
 • 21.00 Flaggfiring

Oppmøte på Skedsmo Stadion kl 10.40 for dem som skal gå i toget. På neste side finner du oppsettet for årets tog.
Ca 12.00: Når toget ankommer skolen går korps og elever til faste oppstillingsplasser. Deretter følger taler og underholdning fra scenen

I salgsbodene selges kaffe, kaker, is, pølser og brus. Åpent fra kl. 11.30.
Leker og loddsalg starter rett etter underholdningen er avsluttet. Lodd selges av loddselgere som går rundt.
Loddtrekning ca. 13.30 Arrangementet avsluttes ca. 14.00

Vi oppfordrer alle til å ha med egne bord og stoler.
FAU har Vipps, som kan benyttes denne dagen, nummeret er 15898 og navnet er Skolegården. Hvis kontanter er tingen, er det fint om alle tar med seg mynter slik at vi unngår å gå tomme for vekslepenger.

Brånås skole

 • 08.00: Flaggheising
 • 10.40: Frammøte og oppstilling for 17. mai toget på Skedsmo Stadion
 • 12.00: Toget ankommer Brånås skole med korpset 
 • 12.15: Underholdning
  (Utdeling av is til barna i toget etter underholdning)
 • 13.45: Loddtrekning
 • 14.15: Arrangementet avsluttes

Alle oppfordres til å ta med bord og stoler.
Komiteen setter stor pris på størst mulig bruk av Vipps!

Vardeåsen skole

 • 09.00 - 11.00 17. mai-komiteen tar imot kaker, vaffelrøre og kaffe.
 • 10.15 Avmarsj for Tut & Blæs fra Vardeåsen med fane. Vi oppfordrer alle til å gå sammen med korpset til Skedsmo stadion.
 • 10.45 Fremmøte og oppstilling på Skedsmo stadion.
 • 11.15 Toget går fra Skedsmo stadion.
 • Ca. 12.15 Toget ankommer Vardeåsen skole og arrangementet starter:
  • Elevene underholder
  • Leker
  • Lotteri
  • Salg av pølser, is, kaker, brus og kaffe
 • Ca. 12.45 Konsert ved Tut & Blæs.
 • 14.30 Arrangementet avsluttes

Åsenhagen skole

 • 10.40: Frammøte og oppstilling av 17. mai-toget på Skedsmo Stadion.
 • 11.00: Velkommen ved 17. mai-komiteen.
  Felles sang.
 • 11.15: Avmarsj for fellestoget. 

På Åsenhagen skole

Kiosksalget varer fra ca 11.30 til 14.30
Ca 12.00 Toget ankommer skolen

 • Utdeling av is til elevene/korpset
 • FAU ønsker velkommen
 • Sanger fra elevene
 • Tale fra elevrådet
 • Tale fra rektor.
 • Etter dette er det leker, fiskedam og annet moro i skolegården.

Fetsund og Gansdalen/Enebakkneset

Dalen skole

 • 08.00: Flaggheising
 • 08.00: 17. mai-frokost for 7. trinn på Dalen skole
 • 09.30: Oppmøte for alle klasser ved Stensrud feltet
 • 10.00: Barnetog fra Stensrud til Dalen Skole
 • 11.00: Barnetoget ankommer Dalen skole.

Arrangement på skolen:

 • 17.mai-komiteen ønsker velkommen.
 • Elev-tale
 • 17. mai-tale ved sogneprest Fredrik Larsen-Mehren
 • Veterankorps spiller
 • 12.00 17. mai-kafeen åpner
 • Leker og loddsalg.
 • 15.00 avslutning.

Garderåsen skole

 • 09.50: Samling i skolegården
 • 10.00: 17. mai-komiteen ønsker velkommen
  Elevinnslag og tale ved elevrådsleder.
  Fet Skolekorps spiller. Vi synger nasjonalsangen.
 • 10.20: Oppstilling i skolegården til barnetoget.
 • 10.35: Barnetog til Fet kirke starter.
 • 10.35: Åpning av salgsboder og kafé ved Garderåsen skole.
 • 10.55: Barnetogene møtes ved Garderveien/Garderåsveien.
 • 12.00: Barnetoget ankommer kirken.
  Garderåsen skole er første skole som blir kjørt tilbake til skolen og elevene setter seg i bussene umiddelbart etter ankomst ved kirken.
 • 12.00: Skolearrangementet på Garderåsen skole starter.
 • 15.00: Avslutning

Hovinhøgda skole

 • 09.50: Samling i skolegården
 • 10.00: Fanfare ved Fet Janitsjar. Ord for dagen. Korpset spiller.
 • 10.25: Oppstilling til toget:
 • 10.40: Nasjonalsangen
 • 10.45: Barnetoget starter.
 • 10.55: Barnetogene møtes ved Garderveien/Garderåsveien.
 • 11.30: Skolearrangementet på Hovinhøgda starter
 • 12.00: Barnetoget ankommer Fet kirke. Hovinhøgdas elever busses tilbake etter kransenedleggelse
 • 15.00: Avslutning

Rekkefølge toget fra Hovinhøgda skole

 • Varaordfører Thor Grosås
 • Flaggborg Riddersand skole
 • Riddersand skole
 • Fet Janitsjar
 • Flaggborg Hovinhøgda
 • Hovinhøgda skole
 • Barnehagene (ingen avtalt rekkefølge)
 • Borgertog

Riddersand skole

 • 09.30 Samling i skolegården
 • 09.40 Rektor ønsker velkommen
  Ord for dagen, tale ved 7.trinn
 • 10.10 Buss for elever og lærere til Hovinhøgda skole
 • 10.25 Oppstilling til barnetoget på Hovinhøgda skole
 • 10.40 Nasjonalsangen på Hovinhøgda skole
 • 10.45 Barnetoget starter fra Hovinhøgda skole
 • 10.55 Barnetogene møtes ved Garderveien/Garderåsveien
 • 11.55 Når barnetoget ankommer Riddersand skole svinger de inn på skoleområdet
 • 12.00 Skolearrangementet på Riddersand starter
 • 15.00 Avslutning

Blaker, Frogner, Sørumsand og Lørenfallet 

Blaker Skanse

 • 08.00: Flaggheising på Blaker Skanse
  Blakierske Artillerikorps salutterer og Blaker skolemusikkorps spiller.
  Frokost med Blaker Skanses venner (påmelding)
 • 08.30: Blaker skolemusikkorps spiller på Hogsetfeltet og Lillovegen
 • 09.30: Blaker skolemusikkorps spiller på være Blaker bo- og omsorgssenter
 • 10.00: Bekransning av bautaen ved Blaker kirke ved Blaker ungdomslag
 • 10.10: Gudstjeneste Blaker kirke (varer ca 30 minutter)
 • 11.00: Samling Blaker Skanse (oppstilling klassevis)
  • Nasjonalsangen
  • 17. mai tale - Johannes Dale
  • Ord for dagen – Elever fra 7.klasse Blaker skole
  • Bekransning av bauta – Elever fra 7.klasse Blaker skole
  • Blakierske Artillerikorps salutterer
 • 11.30: Avmarsj fra Blaker Skanse
  Blaker skolemusikkorps og Blakjer horn & Blæseorkester spiller.

Årets rute går fra Blaker Skanse, langs Svarstadvegen til Bergerjordet borettslag (eldreboligene) ved tidligere Blaker sparebank, der korpset stanser og spiller. Deretter går ruten forbi Gulfen (Best) og tilbake til Blaker Skanse.

 • 12.30: Leker og spill på Blaker Skanse.
 • 13.00: Sørum Leikarring danser
 • 13.45: Konsert med Blaker Aspirantkorps
 • 14.15: Finale skyting
 • 14.30: Fotballkamp mellom elever og foreldre 7. klasse
 • 15.00: Slutt

Frogner skole

 • 11.00: Kioskene åpner
 • 12.00: Oppstilling i toget på fremsiden av skolen mot parkeringsplass Oppstilling merket klassevis, fra Kiss`n ride ned mot fotballbanene, finn din fane.
 • 12.30: Toget går
  Rute via Trondheimsveien - Brusletta og tilbake
 • 13.15: Velkommen, dagens program, lekene starter
 • 13.30: Stasen spiller fra scenen
 • 13.55: 3.trinn underholder
 • 14.15: 6.trinn underholder
 • 14.35: 7.trinn holder dagens tale
 • 15.00: Arrangementet avsluttes

Hvor?

Feiringen foregår i skolegården Ta gjerne med egne stoler og bord.

Kiosker:

Kioskene finner du ved Kulturhuset. Her selges det kaker, is, drikke, pølser og hamburgere. Det vil være mulig å betale med kort, kontant og vipps.

17 mai leker:

Tradisjonelle 17 mai leker er GRATIS!
Her kan barna oppleve:

 • Blikkbokskast
 • Ringkast
 • Sekkeløp
 • Potetløp

WC:

Toaletter finner du i A bygget (kulturbygget).

Parkering:

Parkering henvises til Frogner idrettspark og skolens parkeringsplass.
Veiene stenges når toget går. (12.30 - 13.15).

Sørumsand skole

 • 09.45: Fremmøte på Sørumsand skole
  Oppstilling klassevis på nyskolen
  Korpset spiller
 • 10.00:
  17. mai-komiteen ønsker velkommen
  ved Cesilie Sæbø
 • Ord for dagen
  ved sogneprest Gunnar Sem Kristiansen
  Vi synger «Gud signe vårt dyre fedreland»
  Rektors tale
  ved Wenche Ovlien Engen
  Vi synger «Ja, vi elsker»
 • 10.25: Togavgang
  Salgsbodene åpner
 • 10.50: Barnehagene slutter seg til toget ved Nuno
  • Sørumsand barnehage
  • Idrettsparken barnehage
  • Sennerud barnehage
  • Skogkanten barnehage
 • 11.25: Ankomst Sørumsand skole
  Orientering om dagens program
  Elevrådslederens tale
  ved Eline Viktoria Karlsen
  Trinnropene fra 7. til 1. klasse
  Kåring av beste trinn-rop
  Servering for elevene
 • 12.00: Aktiviteter
 • 13.15: Fotballkamp mellom elever og foreldre i 7. klasse
 • 14.00: Aktiviteter slutt
 • 14.15: Arrangementet er slutt

17. mai komiteen gjør oppmerksom på at togruten er endret fra tidligere år og at programtidene kan avvike noe. Beregne deg derfor litt ekstra tid.

Togrute

Undergangen – Sørumsandvegen – inn Tverrvegen – retur langs butikkene – ut på Sørumsandvegen – inn Skolevegen – Sørumsand skole

Sørum skole

 • 09.15 - 09.30: Oppstilling ved foreningshuset i Lørenfallet
 • 09.30 - 10.00: Tog gjennom Lørenfallet
 • 10.00 - 10.30: Kransnedleggelse og fellessang ved bautaen
 • 10.30 - 11.00 Familiegudstjeneste i Sørum kirke.
  Gudstjenesten er åpen for alle. Barn må følges av sine foreldre.
 • 11.15 - 11.45: Utdeling av pølser og brus til elevene
 • 11.30 - 12.00: 17.mai taler og underholdning
 • 12.00 - 13.00: Leker for barna
 • 13.00 - 13.30: Fotballkamp for 7. klasse med foresatte

Det vii bli salg av lodd til 5 kroner per stk.

Vesterskaun skole

 • 09.45 Oppstilling av barnetog ved barnehagen på Lunderåsen.
 • 10.00 Start barnetog: Barnehagen – Lundervegen – Riksveien – skolen.
 • 10.30 Velkomstord fra FAU-leder og konsert med Frogner Skolekorps.
 • 11.00 Tale for dagen ved elever fra 7. klasse. Underholdning ved elever fra 1. – 4. klasse.
 • 11.30 Dørene åpnes. Bevertning og loddsalg. Entré: Voksen 100,- / barn
  gratis. Leker for barna ute.
 • 12.45 Konkurranse mellom 7. klasse og foreldre.
 • 13.30 Slutt

Vi oppfordrer til å stå langs ruta når barnetoget passerer. Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å parkere på skolen. Det er mulig å betale med vipps - for kiosk og lodd.

Kransenedleggelser og andre arrangement

Gratis festkonsert på kultursenteret

Kransenedleggelser

 • 08.45: Strømmen kirke, krigsminnesmerke
 • 10.00: Blaker kirke
 • 10.00: Sørum kirke
 • 11.00: Blaker Skanse
 • 12.00: Fet kirke, krigsminnesmerke 

Arrangement for eldre

Etter barnetogene ca kl. 12.00 vil det være arrangement for eldre med enkel servering og underholdning på følgende steder.

 • Skedsmokorset: Huseby gård
 • Strømmen: Velferden – Strømsveien 66 b
 • Lillestrøm: Måsan aktivitetssenter – Kjerulfsgate 38

Den kulturelle spaserstokken arrangerer konserter med allsang på alle institusjonene 17. mai, etter barnetogene.

 • Leif Lillejordet og Jostein Sjøhaug – trekkspill, gitar og sang på Stalsberg, Skedsmotun, Åråsveien og Pålsetunet.
 • Trioen «Spillevippen», trekkspill og sang, på Libos, Sørvald og Blaker.
 • Skjetten leikarring har danseoppvisning på Skedsmotun og Stalsberg.
 • Korpsmusikk på Skedsmotun, Pålsetunet og Blaker.

Under arrangementet blir det satt fram kaffe og kaker for beboere og pårørende.

Russetog

14.00: Russetoget går fra Skedsmo videregående skole

Toget går Vestbygata – Tor Jonssons gate – Romeriksgata – Engebret Wessels gate – Teatergata – Adolph Tidemands gate – Kirkegata – Storgata – Parkalleen – inn på Stortorget.

Togruter

Ruter og fletting – Lillestrøm by

Rekkefølge i toget inn på Stortorget

 • Volla
 • OKS
 • Vigernes
 • Kjeller
 • Kjellervolla

Fletting

 • Parkalleen/Selboes gate
  • Kjeller og Kjellervolla kommer fra Volla barnehage, møter Volla Skole – Volla går først ut etterfulgt av Kjeller og Kjellervolla.
 • Voldgata/Storgata
  • OKS flettes inn etter Volla Skole (Oppmøtested for OKS)
  • Vigernes flettes inn før Kjeller skole/etter OKS
  • Alle barnehager skal gå etter Kjellervolla

Ruter i google maps

Sanger

JA, VI ELSKER

Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem.
Furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem.
Elsker, elsker det og tenker på vår far og mor,
:/: og den saganatt som senker drømmer på vår jord. :/:

Norske mann i hus og hytte. Takk din store Gud!
Landet ville han beskytte, skjønt det mørkt så ut.
Alt hva fedrene har kjempet mødrene har grett.
:/: har den Herre stille lempet så vi vant vår rett. :/:

Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem,
furet værbitt over vannet, med de tusen hjem.
Og som fedres kamp har hevet det av nød til seir
:/: også vi når det blir krevet for dets fred slår leir. :/:

NORGE I RØDT, HVITT OG BLÅTT

Hvor hen du går i li og fjell,
en vinterdag, en sommerkveld ved fjord og fossevell,
fra eng og mo med furutrær,
fra havets bryn med fiskevær og til de hvite skjær,
møter du landet i trefarvet drakt
svøpt i et gjenskinn av flaggets farveprakt.

Se en hvitstammet bjerk opp i heien rammer stripen av blåklokker inn
mot den rødmalte stuen ved veien, det er flagget som vaier i vind.
Ja, så hvit som det hvite er sneen, og det røde har kveldssolen fått,
og det blå gav sin farve til breen, det er Norge i rødt, hvitt og blått.

VI ERE EN NASJON VI MED

Vi ere en nasjon vi med, vi små en alen lange.
Et fedreland vi frydes ved, og vi, vi ere mange.
Vårt hjerte vet, vårt øye ser hvor godt og vakkert Norge er.
Vår tunge kan en sang blant fler av Norges æressange.

Mer grønt er gresset ingensteds mer fullt av blomster vevet,
enn i det land hvor jeg er tilfreds hos far og mor har levet.
Jeg vil det elske til min død, ei bytte det hvor jeg er fødd,
om man et paradis meg bød av palmer oversvevet.

NO LIVNAR DET I LUNDAR

No livnar det i lundar, no lauvast det i lid,
den heile skapning stundar, no fram til sumars tid.

Det er vel fagre stunder, når våren kjem her nord.
Og atter som eit under, nytt liv av daude gror.

Du vår med ljose dagar, med lengting, liv og song.
Du spår at Gud oss lagar ein betre vår ein gong.

KONGESANGEN

Gud sign vår konge god!
Sign ham med kraft og mot.
Sign hjem og slott!
Lys for ham ved din ånd.
Knytt med din sterke hånd
hellige troskapsbånd
om folk og drott!

VI VANDRER MED FREIDIG MOT

Vi vandrer med freidig mot, vårt sinn er lett og rapp vår fot,
i høyden oppad mot fjellet, i dypet til fosseveldet.
:/: La veien gå hvor hen den vil, vi vandrer frem med sang og spill. :/:

Her er vi i Guds natur som bekken vill i fjellets ur,
så stevner vi frem på ferden, ti åpen oss ligger verden,
:/: og derfor vi som fuglen glad vil juble høyt i sky vår kvad. :/:

GUD SIGNE VÅRT DYRE FEDRELAND

Gud signe vårt dyre fedreland og lat det som hagen bløma!
Lat lysa din fred frå fjell til strand og vetter for vårsol røma!
Lat folket som brøder saman bu, som kristne det kan seg søma!

Vil Gud ikkje vera bygningsmann, me fåfengt på huset byggja.
Vil Gud ikkje verja by og land, kan vaktmann oss ikkje tryggja.
So vakta oss Gud, so me kan bu i heimen med fred og hyggja.

No er det i Noreg atter dag, med vårsol og sang i skogen.
Um sædet enn gror på ymist lag, det brydder då etter plogen.
So signe då Gud det gode såd, til groren ein gong er mogen.

Video fra digital feiring i fjor