Om Den kulturelle spaserstokken

Tiltaket skal legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren hvor hensikten er å utvikle gode kunst- og kulturprosjekter innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk. Det oppfordres til samarbeid med aktører og institusjoner innen kunst og kultur på lokalt eller regionalt plan.

I Lillestrøm kommune har den kulturelle spaserstokken en rekke forskjellige tilbud og arrangementer. Først og fremst er det beboere på eldreinstitusjoner som prioriteres med felles samling til konserter, allsang, teater, foredrag og kunstverksteder. Her deltar også seniorer fra lokale omsorgsboliger og aktivitetssentre og noen tilreisende utenfra.

Den kulturelle spaserstokken arrangerer også kulturkafeer på andre arenaer i samarbeid med lokale lag og foreninger, bibliotek, muséer og gallerier.
Alle tilbudene, både på institusjonene og ellers, er uten betaling og åpent for alle.

Arrangementer

Last ned en utskriftsvennlig versjon av programmet for vinter og vår 2024 (pdf)

Faste aktiviteter

Lillestrøm seniorkor

Lillestrøm seniorkor er et tilbud til hjemmeboende pensjonister som ønsker å synge i kor hvor man kan møtes på dagtid. Koret ble etablert i oktober 2011 og har over 40 medlemmer. Dette er koret med ekstra glimt i øyet!

Øvelse hver mandag kl. 11.00-13.00 i Lillestrøms nye kulturbygg Intro.

Dirigent er Beate Børli Løkken. I koret er det spesielt behov for flere herrestemmer, men alle nye medlemmer ønskes velkommen.

Demenskor

Den kulturelle spaserstokken, kommunens demensteam og kulturskolen startet demenskor våren 2023. Koret har øvelse hver torsdag mellom 13.00 og 14.30 i kulturhuset Intro i Lillestrøm by.

Dirigent er Beate Børli Løkken og Gisela Fischer Aasheim spiller piano. Flere sangere og pårørende ønskes velkommen.

Lillestrøm Seniorteater

Våren 2019 etablerte Den kulturelle spaserstokken teater for seniorer. I 2020 førte pandemien til noen korte opphold i virksomheten, men for det meste har
de holdt det gående.

Denne ivrige teatertruppen øver hver onsdag mellom kl. 11.00 og 13.00 i Lillestrøms nye kulturbygg Intro. Skuespiller og regissør Liv Hege Nylund og koreograf og instruktør Gro Lystad er kunstnerisk ansvarlige og aktive medspillere. Her er mye latter og humor og flere teaterinteresserte seniorer ønskes velkommen.

Skrivekurs

Går du i tanker om å skrive noe fra ditt eget liv? Livshistorier er god historiefortelling og gir våre etterkommere levende innsikt i tidligere tider. Den kulturelle spaserstokken og Lillestrømbibliotekene håper å kunne tilby skrivekurs for seniorer. Tid og sted er ikke fastsatt enda, det avhenger av hvor mange som vil være med. Interesserte bes henvende seg til: LivKarinSand.Bruer@lillestrom.kommune.no eller IngerKristin.Nyholt@lillestrom.kommune.no

Leseombud

Har du lyst til å bli leseombud? Det er stadig behov for frivillige som kan komme og lese på institusjonene og omsorgsboligene.

Musikk, sang og bevegelse rundt på institusjonene

Med musikkterapeut Gisela Fischer Aasheim.

Klokkeklovnene

Klokkeklovnene er en organisasjon av profesjonelle klovner som blant annet har demensomsorg som spesialfelt. De er også en del av Sykehusklovnene, som besøker barn på sykehus. Klokkeklovnene har hatt engasjement rundt på eldreinstitusjonene i Skedsmo kommune siden 2014 og det planlegges for nye institusjonsbesøk til neste år.