Om Den kulturelle spaserstokken

Tiltaket skal legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren hvor hensikten er å utvikle gode kunst- og kulturprosjekter innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk. Det oppfordres til samarbeid med aktører og institusjoner innen kunst og kultur på lokalt eller regionalt plan.

I Lillestrøm kommune har den kulturelle spaserstokken en rekke forskjellige tilbud og arrangementer. Først og fremst er det beboere på eldreinstitusjoner som prioriteres med felles samling til konserter, allsang, teater, foredrag og kunstverksteder. Her deltar også seniorer fra lokale omsorgsboliger og aktivitetssentre og noen tilreisende utenfra.

Den kulturelle spaserstokken arrangerer også kulturkafeer på andre arenaer i samarbeid med lokale lag og foreninger, bibliotek, muséer og gallerier.
Alle tilbudene, både på institusjonene og ellers, er uten betaling og åpent for alle.

Arrangementer

På grunn av pandemien har det i en periode blitt begrenset med tiltak og arrangement fra Den kulturelle spaserstokken. Eldreinstitusjonene har isteden fått konserter og musikkterapi strømmet til TV-stuen. Men det har heldigvis også vært mulig med noen fysiske konserter innimellom, både innendørs og utendørs.

For vinter og vår 2022 er det planlagt fysisk fem konsertrekker på syv institusjoner samt musikkterapeut med ukentlige sang- og aktivitetsgrupper på fire institusjoner. Konsertene på institusjonene er et tilbud til alle eldreinstitusjonene i Lillestrøm kommune (Pålsetunet, Åråsveien, Stalsberg, Skedsmotun, Blaker, Libos og Sørvald) og er for tiden kun for beboerne og aktivitetssentrene, og ikke for publikum utenfra.

17. mai 2022

Den kulturelle spaserstokken arrangerer konserter med allsang på alle institusjonene 17. mai, etter barnetogene.

  • Leif Lillejordet og Jostein Sjøhaug – trekkspill, gitar og sang på Stalsberg, Skedsmotun, Åråsveien og Pålsetunet.
  • Trioen «Spillevippen», trekkspill og sang, på Libos, Sørvald og Blaker.
  • Skjetten leikarring har danseoppvisning på Skedsmotun og Stalsberg.
  • Korpsmusikk på Skedsmotun, Pålsetunet og Blaker.

Under arrangementet blir det satt fram kaffe og kaker for beboere og pårørende.

Konserter på institusjonene

Vinter og vår 2022 er det planlagt følgende konsertrekker på institusjonene:

  • Januar: «Med belg og streng» - Håvard Svendsrud og Svein Haugen
  • Februar: «En hilsen til Everly Brothers» - Tore Heggelund og Steinar Gjerholm
  • Mars: «Venners venner» - Jenny Jenssen og Tor Søreng
  • April/mai: «Våren er en eneste lang fest» - Leif Blix og Lars Nygaard
  • Juni: «Fjell, fjord og fjøs» - Germaine Bouts Hexeberg og Morten Fagerli

Flere tiltak og konserter i regi av Den kulturelle spaserstokken vil bli lagt ut fortløpende på denne siden.

Kontakt

Er du interessert i å vite mer om tilbudene våre kan du kontakte koordinator for Den kulturelle spaserstokken, Liv Karin Bruer på mobil 415 23 381 eller e-post LivKarinSand.Bruer@lillestrom.kommune.no

Andre tiltak

Musikk, sang og bevegelse rundt på institusjonene

Med musikkterapeut Gisela Fischer Aasheim.

Klokkeklovnene

Klokkeklovnene er en organisasjon av profesjonelle klovner som blant annet har demensomsorg som spesialfelt. De er også en del av Sykehusklovnene, som besøker barn på sykehus.
Klokkeklovnene har hatt engasjement rundt på Skedsmos eldreinstitusjoner i flere år og det er planlagt nye besøk på institusjonene i Lillestrøm kommune til høsten.

Lillestrøm seniorkor

Lillestrøm seniorkor er et tilbud til hjemmeboende pensjonister som ønsker å synge i kor hvor man kan møtes på dagtid. Koret ble etablert i oktober 2011 og har over 50 medlemmer. Øvelse hver mandag kl. 11.00 - 13.00 i Lillestrøm kulturskoles lokaler ved Lillestrøm stasjon. 

Beate Børli Løkken er ny dirigent fra høsten 2021. I henhold til nyeste smitteverntiltak kan det for tiden bare være maks 20 personer som øver i samme lokale samtidig. Koret vil derfor bli delt opp i grupper som hver får egne øvingstidspunkt.

Det er for tiden ikke satt opp faste øvingstider for hver gruppe, dette vil dirigenten sette opp etter behov. Seniorkoret trenger også flere herrestemmer, så sangglade tenorer og basser ønskes velkommen!

Koret starter opp igjen etter nyttår mandag 24. januar 2022 kl. 11.00.

Seniorteater

Lillestrøm seniorteater ble etablert våren 2019. Det er for tiden rundt ti medlemmer av truppen som møtes hver onsdag kl. 10.30-12.30 på Lillestrøm kulturskole.

Seniorteateret ledes av skuespiller og regissør Liv Hege Nylund og koreograf og instruktør Gro Lystad. Første øvelse etter nyttår er onsdag 19. januar 2022.

Teaterinteresserte seniorer ønskes velkommen til spennende og kreativ aktivitet med mye humor!

OBS! Seniorteateret har en liten visning onsdag 16. februar 2022 kl. 11.00 på Kulturskolen. Potensielle medlemmer og andre som er interessert i å se hva vi driver med inviteres til å komme.

Vennligst gi beskjed til Liv Karin Bruer på mobil 415 23 381

Tegning og maling

Etter oppfordring har det vært planer om å etablere en gruppe som kan møtes for tegning og maling. Dette har dessverre ikke kommet i gang på grunn av pandemien, men vi håper det kan bli noe av etter hvert.

Leseombud

Har du lyst til å bli leseombud?
Det er stadig behov for frivillige som kan komme og lese på institusjonene og omsorgsboligene.