Om Den kulturelle spaserstokken

Tiltaket skal legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren hvor hensikten er å utvikle gode kunst- og kulturprosjekter innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk. Det oppfordres til samarbeid med aktører og institusjoner innen kunst og kultur på lokalt eller regionalt plan.

I Lillestrøm kommune har den kulturelle spaserstokken en rekke forskjellige tilbud og arrangementer. Først og fremst er det beboere på eldreinstitusjoner som prioriteres med felles samling til konserter, allsang, teater, foredrag og kunstverksteder. Her deltar også seniorer fra lokale omsorgsboliger og aktivitetssentre og noen tilreisende utenfra.

Den kulturelle spaserstokken arrangerer også kulturkafeer på andre arenaer i samarbeid med lokale lag og foreninger, bibliotek, muséer og gallerier.
Alle tilbudene, både på institusjonene og ellers, er uten betaling og åpent for alle.

Kontakt

Er du interessert i å vite mer om tilbudene våre kan du kontakte koordinator for Den kulturelle spaserstokken, Liv Karin Bruer på mobil 415 23 381 eller e-post LivKarinSand.Bruer@lillestrom.kommune.no

Program

Andre tiltak

Musikk, sang og bevegelse rundt på institusjonene

Med musikkterapeut Gisela Fischer Aasheim.

Klokkeklovnene

Klokkeklovnene er en organisasjon av profesjonelle klovner som blant annet har demensomsorg som spesialfelt. De er også en del av Sykehusklovnene, som besøker barn på sykehus.
Klokkeklovnene har hatt engasjement rundt på Skedsmos eldreinstitusjoner i flere år og det er planlagt nye besøk på institusjonene i Lillestrøm kommune til høsten.

Lillestrøm seniorkor

Lillestrøm seniorkor er et tilbud til hjemmeboende pensjonister som ønsker å synge i kor hvor man kan møtes på dagtid.
Koret ble etablert i oktober 2011 og har over 50 medlemmer. Øvelse hver mandag
kl. 11.00 - 13.00 i Lillestrøm kulturskoles lokaler ved Lillestrøm stasjon. Korets
faste dirigent Charlotte Wilhelmsen har nå permisjon og Kim Wigaard Johansen blir dette året vikardirigent. Han er profesjonell sanger, har vært med i flere TV-programmer og i 2020 blir han også en av deltakerne i Melodi Grand Prix.

Seniorteater

Våren 2019 ble det etablert teater for seniorer.
Det er flere interesserte deltakere og gruppen er godt i gang. Øvelsene foregår på Kulturpuben i Lillestrøm på onsdager mellom kl. 11.30 og 13.30. Start i 2020 blir onsdag 15. januar. Skuespiller og regissør Liv Hege Nylund og koreograf og instruktør Gro Lystad ønsker flere teaterinteresserte seniorer velkommen til spennende og kreativ aktivitet. Her får du bevege deg, trene hukommelsen og ha det
moro!

Tegning og maling

Etter oppfordring fra deltakere på høstens kunstverksteder planlegges det en egen tegne- og malegruppe.
Gruppen ønsker å møtes til faste tider for å skape en sosial ramme rundt felles interesse for tegning og maling. Disse kunstverkstedene vil
finne sted i Galleri Brogata 2 i Lillestrøm (sveitservillaen bak rådhuset, ved Rælingsbrua) på dagtid torsdager. Enkelte dager vil det også bli tilbud om veiledning av profesjonell kunstner.
Tilbudet gjelder både for nybegynnere og for de som har litt erfaring.

Leseombud

Har du lyst til å bli leseombud?
Det er stadig behov for frivillige som kan komme og lese på institusjonene og omsorgsboligene.