Om Nitja - senter for samtidskunst

Nitja (tidligere Akershus Kunstsenter) er selvstendig institusjon for formidling av og informasjon om billedkunst og kunsthåndverk på nasjonalt nivå av profesjonelle samtidskunstnere hvor visning og formidling står sentralt.

Les mer om «Nitja»