Om Bingen lenser

De gamle lensekarene ved Bingen i Sørum ligger majestetisk ute i Glomma og kan fortelle om liv og arbeid på elva gjennom mange hundre år. Hvor gamle er de? Hvor store er de? Hvorfor står de der egentlig? Spørsmål som streifer turvandreren langs Kulturstien fra Bingsfoss, fiskeren ved Rømua en stille sommerkveld og nye innbyggere langs elvebredden med utsikt til disse «husa» ute i elva.

Bingen Lenseminneforening i Sørum arbeider for å bevare lensekarene ute i Glomma, spre informasjon om fløterkulturen og inspirere til natur- og kulturopplevelser ved og på elva.