Om Blaker skanse

Blaker skanse fungerte som forsvarsanlegg i tiden 1683 -1894 og ble bygget til forsvar mot svenskene. På hele 1900-tallet ble anlegget brukt som høyskole for forming, design og kunsthåndverk.  Anlegget er i dag fredet.

Det er mange kunstnere som har sine verksteder og atelier på området. Det er også et galleri her.

Blaker skanse - bærekraftig destinasjonsutvikling

I 2021 ble det utarbeidet en rapport på bestilling fra kommunen «Blaker Skanse bærekraftig destinasjonsutvikling», som skal danne grunnlag for videre utvikling på Skansen.

Blaker skanse – bærekraftig destinasjonsutvikling (PDF, 2,3 MB)

Nettsted

KunstSkansen - les mer om galleriet og se åpningstider

Turområde

Skansen er et mye brukt turområde. Det arrangeres også markeder, spel og konserter her. Og det er mange som velger å leie lokaler på skansen for å feire sine private festdager.