Om Fetsund lenser

Fetsund lenser er et nasjonalt kulturminne, fløtningsmuseum og våtmarkssenter.

2,5 km av det omfattende tømmersorteringsanlegget som var i drift fra 1861 til 1985 er fredet, sammen med 20 bygninger på land. Til anlegget hører 11 slepe- og varpebåter samt en stor samling robåter. Anlegget er unikt, og kan tas i øyesyn ved å gå på flåtegangene ute i elva. Kafeer, museumsbutikk og grill.

Omfattende publikumstilbud i sommerhalvåret. Spesielle aktiviteter de fleste søndagene fra mai til midten av september. 

Nordre Øyeren Våtmarkssenter tar imot 4.000 elever i året. Barnevennlige utstillinger, bokkrok, tegnekrok og natursti. Turkafé.

Nettsted

Se mer informasjon på Fetsund lenser sine hjemmesider