Gansbruket ble anlagt i 1882. Det er i dag sagbruksmuseum og kro. Museet er åpent for publikum med guiding enkelte søndager i sommersesongen.

Det har vært sagbruksdrift i Gansdalen fra rundt år 1600. Før det nåværende sagbruket ble anlagt i 1882, bestod Gahn Bruk av 12 oppgangssager som lå etter hverandre i Gansåa og Østanesåa. Samlet var Gansbruket det største sagbruket i Fet, og var et sentrum for sagbruksindustrien rundt Øyeren.

Bruket fikk fløtet tømmer fra Fetsund Lenser. Bedriften foredlet tømmer til planker og bord. Størsteparten av produksjonen ble omsatt for videre foredling av høvlerier i Lillestrøm.

I 1963 kjøpte Bjarne Halvorsen sagbruket, som da var svært forfalt. Han satte det i stand som et teknisk kulturminne med kafé. Han kjøpte også flere av båtene som hadde hørt til bruket og satte dem i stand.

I 1983 overtok Fet kommune Gansbruket og Halvorsens samlinger. I dag blir samlingen ivaretatt av Gansbrukets venner, som også gir guiding på søndager i sommersesongen.

I den gamle sagbruksbygningen finner du også Gansvika kro. Uteområdet har gjestebrygge og badestrand med toalett.