Om Halvorsens samlinger

Samlingen er utstilt i Gansbruket museum i Gansvika, og består av gamle sager og redskaper.

I 1963 kjøpte Bjarne Halvorsen sagbruket og flere av båtene som hadde hørt til bruket. Han samlet mange gjenstander og bilder med tilknytning til Gansbruket og plassene i nærheten. Han satte Gansbruket i stand som et teknisk kulturminne.

I 1983 overtok Fet kommune Gansbruket og Halvorsens samlinger. I dag blir samlingen ivaretatt av Gansbrukets venner.