Om Kjelda

Kjelda er formet av mennesker gjennom mange hundre år. Kleberbruddet er datert tilbake til jernalder – middelalder. Virksomheten hadde nok sin storhetstid i vikingtid, men kleberen her må ha vært kjent også før den tid.

Gryter utgjorde hovedproduksjonen. I tillegg lagde man spinnehjul, vevlodd og fiskesøkker. Kleberstein ble muligens også brukt som legemiddel. Enkelte uferdige karemner finner man godt synlig i fjellveggen den dag i dag.

Adkomst

Kulturminnet har parkeringsplass og god skilting. Det finnes infoposter langs en kort merket rundløype for gående. Litt bratt opp til klebersteinsveggen. Bord og benker til rasting