Om besøkssenteret

Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren er et oppdagelsessenter for barn og unge med utstillinger og aktiviteter. Besøkssenteret er ett av seks autoriserte besøkssentre for våtmark i Norge.

Området rundt besøkssenteret og på Blikomøya er naturskjønt, med Glomma som nærmeste nabo og med en flott utsikt mot deltaområdet i Nordre Øyeren naturreservat. Turområdet har gode muligheter for ulike aktiviteter, lek, piknik og rekreasjon. 

Inne kan du se utstillinger fra lokal fauna og flora. Her er det også kafé og museumsbutikk.

Turforslag

Vil du oppleve yrende fuglekvitter der tusenvis av trekkfugler møtes i vår så følg Jahrenveien fra Fet kirke frem til p-plassen ved stabburet på Søndre Bjanes. Herfra kan du følge ulike stier utover i reservatet.

Nettsted

Les mer om besøkssenteret