Om Skedsmo Bygdemuseum - Huseby

Skedsmo bygdemuseum ligger på Huseby på Skedsmokorset og er del av Museene i Akershus (MiA). Fattig og rik i Skedsmo har bodd på gården, som både har vært prestegård og fattiggård.  

På bygdemuseet vises både embetsmanns-, bonde- og arbeidermiljø fra 1800- og 1900-tallet. Hovedbygningen er en midtkammerbygning fra 1830-årene. Museet har også drengestue, småbruker- /arbeiderbolig, stabbur, smie m.m. 

Nettsted

Les mer om Skedsmo bygdemuseum 

Åpningstider

Museet er åpent lørdager og søndager i juni – september kl. 12.00-16.00.  

Museumskafé med vafler, kaffe, te og saft er åpen i museets åpningstid.  

Resten av året har Huseby gårds venner lørdagskafé kl. 12.00-14.00 på Huseby.   

Besøksadresse

Husebyveien 9
2020 Skedsmokorset