Om Slora mølle

Blaker og Sørum historielag og Slora mølles venner har siden 1995 stått bak et omfattende restaureringsarbeid. Slora mølle framstår i dag slik den ble oppført i 1908 i 2,5 etasje med 100 kvadratmeter gulvflate.

Møllas første etasje inneholder transmisjonene og en frørensemaskin. I annen etasje er det en steinkvern for maling av formel, valsestol og skallemaskin. I loftsetasjen er sikteanlegget for valsestolen og heisanordningen for kornsekkene. Til anlegget hører det også en dam med demning av betong og naturstein. Fra dammen fører et 35 meter langt trerør ned til turbinen.