Om Strømmensaga

Strømmensaga er en rekonstruksjon av en 1700-talls sag som sager akkurat slik de originale vanndrevne oppgangssagene gjorde det.   Strømmensaga og Strømmenkverna ligger i Mølleparken i Sagdalen på Strømmen. Mølleparken drives av Sagelvas Venner.

Virksomheten ved Sagelva hadde et omfang som det i dag kan være vanskelig å forstå fullt ut. Hele dalen gjennom dagens Sagdalen og Strømmen var tettpakket av sager, tømmerlunner, ferdig plank og hestestaller.  

Alle de opprinnelige sagene har gått tapt, så Strømmensaga er et levende museum som vitner om Sagelvas industrihistoriske betydning.  

Nettside

Les mer om Sagelvas venner