Lokalhistoriewiki for Lillestrøm kommune

Lillestrøm kommunes lokalhistoriewiki er et digitalt lokalhistorisk oppslagsverk, og er et ledd i et nasjonalt prosjekt som blir drevet av Norsk lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket

Oppslagsverket eller leksikonet er et supplement til bygdebøkene og annen lokalhistorisk litteratur i de tre tidligere kommunene Fet, Skedsmo og Sørum.

Kjellers historie

I november 2020 ble det opprettet en arbeidsgruppe som samler inn og skriver om Kjeller-områdets sivile og militære historie. Historien legges ut som artikler  på Lillestrøm kommunes lokalhistoriewiki.
Les mer på prosjektets nettside

Du kan bidra

Lokalhistoriewikien er et nettsted der fagfolk og amatører skriver.
Den som ønsker å skrive, må registrere seg.

Det blir holdt kurs både lokalt og ved Nasjonalbiblioteket, og skribentene følges tett opp av Norsk lokalhistorisk institutt. Artiklene som legges ut, er vanligvis ikke endelige, og de kan utvikles videre med innspill fra andre. Dette vil si at på wikien foregår det et samarbeid og en samskaping.

For den som ikke ønsker å skrive, kan lokalhistoriske opplysninger formidles til den ansvarlige for Lillestrøm-wikien som holder til på kulturkontoret i rådhuset på Lillestrøm. Lokalhistoriewikien har lokal historie som ramme, men ingen temaer er for sære, for små eller hverdagslige.

Historie

De tre tidligere kommunene har utviklet hver sin lokalhistoriewiki. Skedsmos lokalhistoriewiki ble utviklet i tilknytning til boka «Skedsmo. En historie om samhold og splittelse» som kom i 2012.

Lenker