«De er ikke her, men de er i hjertene våre.»
Lea, alder ikke oppgitt

«…Vi vil aldri glemme det som skjedde. Det er trist for de som døde, men midt i alt kan vi finne noe å lære...»
Sana, alder ikke oppgitt

«…Én kan gjøre noe, men sammen kan vi gjøre mer...»
5. klassing, 10-11 år

«Demokrati er viktig, men jeg syntes ikke det er greit når man går for langt. Frihet er noe vi har i Norge, dette her er veldig viktig. Frihet er viktig sånn at man kan si og mene det man vil. Inkludering er også viktig sånn at ingen føler seg utestengt. Hvis man føler seg utestengt kan man bli lei seg. Toleranse er veldig viktig. Hvis man ikke har toleranse for andre mennesker da er det ikke sikkert de har toleranse for deg heller.»
Henrik, 13 år

«Jeg syns det er rettferdig med frihet for alle sammen. Og at alle mennesker skal ha samme verdi uansett hva.»
Anonym, 15 år

 «…Vi må stå sammen og vise kjærlighet!»
«Uansett hva som skjer, må vi ikke ødelegge landet vårt med vold. Vi må stå sammen og vise kjærlighet og glede!..»
«…Jeg skulle ønske han bare sa meningene sine i stedet for å løse det med vold...»
5. klassinger, 11 år

«Jeg tenker at vi må bli bedre på å godta andres valg og hva andre mennesker mener og gjør.»
Daniel, 13 år

«Demokrati er noe jeg er glad over at vi har her i Norge, ikke alle land har det. At vi får prate fritt uten straff. Frihet er bra at vi har, vi kan bestemme livet vårt sånn vi vil. Inkludering er noe vi kan kanskje bli bedre på, å inkludere folk alle er ulike og det er positivt. Jeg synes vi har bra toleranse, vi alle er ulike.»
Darin Redar, 14 år

«Demokrati er noe jeg er for og ikke har noe imot, demokrati er noe alle burde være for, om alle er for demokrati, tør folk og si tankene sine. Frihet er en god ting, at folk kan tenke det de vil, og at folk ikke skal dømme dem for det dem tror på. Inkludering, jeg mener at vi burde inkludere andre og ikke utestenge andre folk.»
Håkon Sunde, 13 år

«Når folk er ulike blir ikke hverdagen så kjedelig, hvis alle skulle være like hadde det vært grusomt kjedelig. Så derfor etter min mening burde alle få si sin mening, alle kan leve i et land uten å være redd for vold, alle vil føle seg inkludert og har høy toleranse for ulikhet.»
Lotte, 14 år

«Når jeg fant ut om 22. juli ble jeg sjokka. Sjokka over at en person kan skape så mye kaos og frykt i et land. Jeg tror at mange kan være enige i at han har ødelagt samfunnet vårt litt. Det Norge som jeg kjente var tydeligvis ikke sant. Jeg føler meg trygg og glad i samfunnet vårt, men den tanken om at det kan skje igjen er alltid i bakhodet mitt.»
Matilde, 13 år

«Det som skjedde 22. juli var helt forferdelig og tragisk. Så mange uskyldige som ble drept pga. politikken de drev med, de fleste av dem ungdommer. Det påvirket ikke bare de som var der og familiene deres, men hele landet. Det er forferdelig å tenke på at en mann alene klarte å gjøre alt dette. Det er ikke noen fin historie, men det er kjempeviktig at den blir fortalt videre. Vi må lære fra en ung alder at vi må respektere og tolerere hverandre, så ikke flere begynner å tenke og handle som terroristen. I sommer er det 10 år siden denne hendelsen og det er viktig at vi minnes de som ble drept og at vi står sammen.»
Karina, 14 år

«…Jeg synes dette er en sak som skal være mer snakk om, jeg synes dette skal være en sak vi aldri skal glemme, i år er det 10 år siden mange mistet livene sine. La oss stå sammen å vise kjærlighet, la oss tenke på de som mistet noen de var glad i, eller de som mistet livet…»
Julie, 13 snart 14 år

«Jeg synes man skal få lov til å si mening sin, selv om andre mennesker ikke er enige. Og at man skal være snill mot andre mennesker. 22 juli viser hvor farlig rasisme kan være.»
Anonym, 13 år

"Jeg syntes det er veldig bra med demokrati, frihet, inkludering og toleranse i Norge. All lives matter."
Olivia, 12 år

"Vi kjemper for kjærlighet og stolthet, ikke sinne og grådighet."
Thea, 12 år 

"En gang er en gang for mye."
Eira, 12 år

"Alle kan bidra med noe godt."
Maya, 12 år

"Jeg syntes det er bra å ha demokrati sånn at alle kan bestemme."
Derya, 12 år

"Friheten er sterkere enn frykten."
Anonym, 12 år

"Jeg tenker at uansett hvor uenig man er med de som bestemmer, så kan man ikke bruke vold for og vise hvordan du ville bestemt, noen ganger må man bare tolerere at andre tenker annerledes…."
Anonym, 11 år

"Demokrati er bra jeg liker å ha lov å ha en mening."
Anonym, 11 år

"… Når frykten kommer, må samholdet komme frem. Slik finner vi veien til friheten."
Vilde, 11 år

"…at man er akkurat det du vil og ingen kan bestemme hvem du kan være…"
Sofie, 11 år

"Jeg syntes det er bra at alle får være med å bestemme og at man bør være venner selv om man er forskjellige."
Mina, 12 år

"Mine tanker om demokrati er at det er fint at alle er like mye verdt."
Kristoffer, 12 år

"Ja demokrati og frihet er bra. og folk burde også ha toleranse, det må mange folk skjønne at folk har forskjellige syn og meninger enn andre. Mange folk blir sure hvis du har en annen politisk mening."
Lars, 15 år

"Demokrati står sterkt i Norge. Det er mye frihet i Norge, men noen ganger bli streken på hva som telles som frihet, og hva som telles som å gjøre hva man vil, litt usynlig. Det er der hat tale kommer inn. Å ytre sin mening skjer ikke uten at noen er uenig, men da er det også viktig å være saklig…."
Magnus, 16 år

"Jeg synes det er ekstremt viktig med frihet. Jeg er glad og takknemlig over at vi har ytringsfrihet i Norge, men problemet er at om vi er åpne om tankene våre når vi bruker friheten så føles det ut som om man blir fort dømt for det man sier. Jeg føler meg skikkelig ekskludert når jeg kjenner denne følelsen."
Thisisserious, 15 år

"Jeg tenker at disse temaene er temaer som vi i Norge tenker på som noe vi har. Vi har toleranse, demokrati, frihet, og inkludering. Jeg vil si at vi har et godt demokrati og frihet, men vi er ikke like flinke på å inkludere og å vise toleranse. Jeg er sikker på at nesten alle i Norge har fordommer mot ulike personer i samfunnet uten at vi tenker så mye over det. Vi overser litt de store problemene om at vi ikke er inkluderende og viser toleranse. Vi liker å tenke at Norge er et fritt, vakkert land med snille mennesker uten problemer. Er det egentlig sånn?"
Linnea, 15 år